Współpraca

Chciałbyś z nami współpracować?

logo_ue

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wzbogacanie wiedzy z dziedziny ekonomii i nauk o zarządzaniu oraz kształcenie wysoko wykwalifikowanych, przedsiębiorczych i twórczych kadr, zdolnych sprostać wyzwaniom gospodarki globalnej i lokalnej.
Jedna z największych szkół ekonomicznych w Polsce. Jest liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ma bogate i wieloletnie tradycje współpracy z praktyką gospodarczą. Absolwentów uczelni można spotkać prawie we wszystkich firmach produkcyjnych i handlowych, w bankach, izbach i urzędach skarbowych. Zajmują tam często kierownicze stanowiska. Nierzadko też prowadzą z powodzeniem własną działalność gospodarczą. Z dużą łatwością przystosowują się do zmiennych warunków pracy. Wielu absolwentów, również innych uczelni, korzysta z możliwości uzupełnienia wykształcenia na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
logo_feb

Forum Edukacji Biznesowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Kształcenie kompetencji biznesowych studentów oraz łączenie doświadczeń praktyków biznesu z wiedzą akademicką.
Celem spotkań organizowanych przez Forum Edukacji Biznesowej jest przekazywanie studentom i absolwentom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wiedzy, umiejętności i praktyk związanych z prowadzeniem biznesu. Spotkania organizowane są cyklicznie, obejmują one wykłady z praktykami, prezesami firm oraz innymi osobistościami świata publicznego. Nasi wykładowcy nie pobierają wynagrodzeń. Robią to z pasji i z pasją. Nasze spotkania przyciągają rzeszę studentów i absolwentów, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy, poszerzeniem horyzontów, a przede wszystkim osoby, które chcą poznać świat biznesu w jego praktycznym aspekcie.
logo_jci

JCI Wrocław

Junior Chamber International Wrocław
JCI to wyjątkowa organizacja, międzynarodowa sieć ludzi od studentów po doświadczonych biznesmenów, obecna w ponad 100 krajach i zrzeszająca prawie 200 000 pełnych pasji i energii osób. Wszyscy członkowie to dwudziesto- i trzydziestolatkowie z różnym wykształceniem, wiedzą i doświadczeniem. Mieszanka pozwalająca dzielić się tym co mamy do zaoferowania od siebie. Wiele osób, które działa czy działało w JCI odnosi duży sukces w życiu. Staje się liderami, wybitnymi profesjonalistami, wytrawnymi przedsiębiorcami.